Topné fólie a úspora energie

Proč je topná fólie úspornější a komfortnější než ostatní zdroje vytápění?

 • Účinnost >99% – všechna energie se přemění na teplo
 • Nízké pořizovací náklady
 • provoz bez mechanických komponent zajistí 100% spolehlivost
 • místo kotelny šatna, sklad či vinotéka
 • nulové ztráty rozvodem tepla – topíte jen vmístnostech, kde je to třeba
 • celoplošné vytápění – rychlý náběh a přesné dávkování energie
 • dlouhovlnné infračervené záření působí proti plísním a bakteriím
 • přispívá kideálnímu klimatu a nevíří prach
 • přesné řízení – regulujeme teplotu podlahy i vzduchu vmístnosti podle denní doby
 • ideální pro nízkoenergetické domy

Srovnání různých typů vytápění z dlouhodobého hlediska

Často se setkáváme s různou argumentací kolem toho, které vytápění je to nejvýhodnější. Pro někoho jsou důležité vstupní náklady, pro jiného provozní náklady, a pak je zde skupina lidí, pro které je nejdůležitější kvalita provedení. Málokdo však k výběru přistupuje s ohledem na celkovou analýzu životního cyklu samotného vytápění. Rozhodli jsme se proto takovou analýzu vypracovat na základě aktuálních cen a parametrů. Tyto se pochopitelně budou vlivem vývoje nových technologií měnit a je potřeba počítat s tím, že s odstupem času tato analýza ztratí svou hodnotu. Nicméně, běžnému člověku může pomoct zamyslet se nad tím, jaké jsou v oblasti vytápění jeho priority v nejbližších 30 letech. To je zhruba období, během kterého běžný smrtelník jen nerad přistupuje ke generální opravě či rekonstrukci.

Graf nákladů na provoz se zaměřením na horizont životnosti soustav

Výpočet zahrnuje do porovnání náklady na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii v budovách a bere v potaz náklady na investici i provoz. Vzhledem narůstajícímu z podílu celkových nákladů jsou do porovnání zahrnuty i poměrné roční náklady na pořízení investice a průměrné roční náklady na údržbu po dobu předpokládané životnosti. Přednastavené hodnoty investičních a provozních nákladů jsou uvedeny pro rodinný dům s výpočtovou tepelnou ztrátou ~5 – 10 kW. Data viz portál TZB-info

 

Pokud se budeme zamýšlet dále a budeme se dívat do delšího horizontu je třeba uvažovat obnovu soustavy a tam to vychází vše ještě markantněji. Data, jež byly použita v následujícím grafu, jsme si sice nevymysleli, na straně druhé nemůžeme garantovat, že s nimi každý bude souhlasit. Dalo by se říct, že je to jakýsi průměr reprezentující běžnou cenu, spotřebu a životnost daných typů vytápění v našich geografických podmínkách a v aktuálně budovaných domech, které spadají do kategorie „nízkoenergetické“.

Metodika, kterou jsme postupovali, byla následující. Abychom si trochu zjednodušili práci, vybrali jsme tři nejčastěji konfrontované typy vytápění:

 • Plynové teplovodné podlahové vytápění
 • Vytápění pomocí tepelného čerpadla
 • Elektrické uhlíkové fólie

Záměrně jsme nesrovnávali elektrické teplovodné vytápění, protože je velmi podobné tomu plynovému. Plynové konvenční ohřívače (gamaty), elektrické přímotopy a rohože s odporovým drátem jsme vyřadili, jelikož dnes již nikdo o jejich energetické náročnosti nepochybuje. Na počátku jsme začali se vstupními náklady jednotlivých typů. Pokračovali jsme tím, že jsme ke každému typu přiřadili měsíční spotřebu promítnutou do ceny. Na počátku roka jsme ke každému zařízení, jež to vyžaduje, přičetli cenu za jeho revizi. Životnost jednotlivých prvků Vám přesně nikdo asi neřekne. Proto v naší analýze vycházíme jednak z vlastních zkušeností, tak ze specifikací od výrobců. Následně jsme to zprůměrovali a určili předpokládaný termín generální opravy. Ze zkušeností i u jiných technologií můžeme také říct, že čím složitější systém, tím je více náchylný k poruše. Je zapotřebí si také uvědomit, že rostoucí cena fosilních zdrojů jejich postupným vyčerpáváním se pravděpodobně promítne v dlouhodobém měřítku do naší tabulky, ale na takové předpovědi nemáme odvahu.

Porovnání návratnosti investice do uhlíkových fólií proti plynovému podlahovému topení a tepelnému čerpadlu

Z grafu, který nám z toho všeho vyšel, jednoznačně vyplývá, že tepelné čerpadlo se stalo nejméně výhodnou variantou, přitom toto se dnes poměrně často instaluje právě do nízkoenergetických domů a mnozí se mylně domnívají, že vytápí zcela zdarma. Jeho pořizovací cena je navíc tak vysoká, že jen těžce se svou nižší spotřebou dohání konkurenci. Plynové teplovodní vytápění nevychází na první pohled špatně, ale jak jsme uvedli výše, jen těžko lze předpokládat, kterým směrem se bude vyvíjet cena plynu v nejbližší době. Jedno je ale jisté – klesat určitě nebude. Třetí soutěžící, jež se na první pohled jeví jako nenápadný hráč a slabý konkurent v oblasti vytápění, soutěž vyhrává. Proč se tedy nenachází na předních příčkách řebříčků a diskusí o tom, jaké vytápění si vybrat? Odpověď se zdá být jednoduchá – vše je v nás – lidech. Přijímáme rozhodnutí na základě zkušeností známých, reklamy, dlouhodobě zaběhnuté „jistoty“ a bojíme se nových technologií, které by možná (nejspíš) byly lepší, ale ruku na srdce, prostě se občas bojíme vyzkoušet nové věci i když podvědomě víme, že jsou správné. Proto radši sáhneme po něčem, co je „léta prověřené“.

 

Na obranu uhlíkových fólií musíme ještě uvést, že ve Skandinávii a vyspělých částech Asie jako je Jižní Korea a Japonsko se tyto úspěšně nasazují již přes 20 let nejen v obytných, ale i ve velkých komerčních budovách. S obrovskou účinností topných fólií >99 % se navíc při současném použití fotovoltaických panelů dá dosáhnout na ještě nižší energetickou závislost, a to ještě netušíme, co nás čeká za pár let, když technologie baterií, obnovitelných zdrojů energie pokročí dál a budou cenově dostupnější. Kdybychom obdobným způsobem přistupovali k telefonování, většina lidí by dnes nevlastnila smartphone, ale stále bychom vytáčeli telefonií čísla na přístrojích, jež jsou připojeny kabelem ke zdi.

Závěrem bychom rádi připomněli, že se nejedná o vědeckou studii, nýbrž jakýsi návod, díky kterému si čtenář může udělat obrázek o tom, jak a na základě čeho si vybrat z velké škály vytápěcích možností. Doufáme, že jsme Vám alespoň trochu pomohli přispět k Vašemu správnému rozhodnutí.

Cenová nabídka ZDARMA

Pro více informací volejte +420 731 27 26 27

Vzorová cenová nabídka a zadání poptávky